લલેડું

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

લલેડું એ સામાન્ય રીતે આખા ગુજરાતમાં બધા જ વિસ્તારોમાં જોવા મળતું પક્ષી છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આ કુટુંબના નીચે મૂજબની જાતના પક્ષીઓ જોવા મળે છે.

ક્રમ ગુજરાતી નામ ક્યાં જોવા મળે છબિ
વાપી લલેડું ડુંગરાળ વન વિસ્તાર
Scimitar Babbler.jpg
કરમદીનું લલેડું જુનાગઢ અને ગીરના જંગલોમાં
WhiteThroatedBabbler.JPG
ભારતીય પીળી આંખવાળું લલેડું આખા ગુજરાતમાં ઘણે ઠેકાણે
Yellow-eyed Babbler.jpg
શેરડી લલેડું આખા ગુજરાતમાં
Common Babbler Turdoides caudata Kutch Gujarat IMG 2514 (4).jpg
સામાન્ય રાખોડી લલેડું આખા ગુજરાતમાં
Large Grey Babbler.svg
વન લલેડું કચ્છ સિવાય આખા ગુજરાતમાં વનરાજીવાળા પ્રદેશોમાં
Jungle babbler 06.JPG
સીટીમાર લલેડું સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સિવાયના ગુજરાતમાં,- પણ દુર્લભ
Brown-cheeked-fulvetta.jpg