વાસણા

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

વાસણા નું આ પાનું એક સંદિગ્ધ શબ્દનું પાનું છે. આપ કોઇ કડીને અનુસરીને અહીં પહોચ્યા હોય તો એ કડી નિચેના કોઇ પાનાને લગતી હોઇ શકે છે. આપ એ કડીને સુધારીને યોગ્ય પાના સાથે જોડી શકો છો.

 1. વાસણા (અસાઇ)
 2. વાસણા (ઘોરવાડા)
 3. વાસણા (ચાંદરણી)
 4. વાસણા (છણીયાર)
 5. વાસણા (તા. કપડવંજ)
 6. વાસણા (તા. ખંભાત)
 7. વાસણા (તા. ખેડબ્રહ્મા)
 8. વાસણા (તા. ધંધુકા)
 9. વાસણા (તા. મહુધા)
 10. વાસણા (તા. મેઘરજ)
 11. વાસણા (તા. સંખેડા)
 12. વાસણા (તા.આમોદ)
 13. વાસણા (તા.ઝઘડીયા)
 14. વાસણા (દાવદ)
 15. વાસણા (બોરસદ)
 16. વાસણા (રાસ)
 17. વાસણા ઇયાવા
 18. વાસણા કુદા (તા. ડીસા)
 19. વાસણા કુનપુર
 1. વાસણા કેલીયા
 2. વાસણા કોતરીયા
 3. વાસણા ખુર્દ (તા. ખેડા)
 4. વાસણા ચાચરાવાડી
 5. વાસણા ચૌધરી
 6. વાસણા જગાણા (તા. પાલનપુર)
 7. વાસણા જીઆઇડીસી (તા. બોરસદ)
 8. વાસણા જુના ડીસા
 9. વાસણા ઢેઢાલ
 10. વાસણા નાનોદરા
 11. વાસણા બુઝર્ગ (તા. ખેડા)
 12. વાસણા મારગિયા (તા. ખેડા)
 13. વાસણા મોટા
 14. વાસણા રાઠોડ
 15. વાસણા વાટમ (તા. ડીસા)
 16. વાસણા સેંભર (તા. વડગામ)
 17. વાસણા સોગઠી
 18. વાસણા હડમતિયા
 19. વાસણારેફ