વિકિટ્રાવેલ

વિકિપીડિયામાંથી
વિકિટ્રાવેલનું ચિહ્ન

વિકિટ્રાવેલ (અંગ્રેજીમાં Wikitravel) અથવા વિકિટ્રાવેલ વેબસાઇટવિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન નું એક ધ્યેયકાર્ય છે. વિકિટ્રાવેલ પર પ્રવાસન આધારીત માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે.

બહિર્ગામી કડીઓ[ફેરફાર કરો]