વિકિપીડિયા:આયાતકો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આયાતકારો અથવા આયાતકો એ લોકો છે જેમને વિશેષ:આયાત માટેની મંજૂરી હોય છે. આ પદ્ધતિ વપરાશકારને વિકિમિડિયા વિકિઓ વચ્ચે પાનાંંને ખસેડવાની સવલત આપે છે. (જેમ કે, અહીં અંગ્રેજી વિકિ પર લખાયેલો લેખ, તેના પૂર્ણ ઇતિહાસ સાથે, ગુજરાતી વિકિ પર લાવી શકાય છે.) આ જ રીતે ઢાંચાઓ અને અન્ય પાનાઓ પણ તેની સાથે સંકળાયેલા બીજા ઉપયોગી ઢાંચાઓ સહિત ખસેડી શકાય છે.

આ હક્ક ધરાવતા સભ્યો પોતાના પાના પર ઢાંચો {{આયાતકાર}} મૂકી શકે છે.

આ પણ જૂઓ[ફેરફાર કરો]