લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:એશિયાઈ માસ ૨૦૧૯

વિકિપીડિયામાંથી

"નવેમ્બર" આ વર્ષે વિકિપીડિયા એશિયાઈ માસ છે. તે ઓનલાઇન સંપાદન કાર્યક્રમ છે જેનો ઉદ્દેશ એશિયાઈ વિકિપીડિયા સમુદાયો વચ્ચે સંવાદિતા વધારવા માટે છે, આ કાર્યક્રમ ૨૦૧૯ના પૂરા નવેમ્બર માસ દરમિયાન ચાલશે, ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર‌ આ એશિયાઈ માસ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ વધુને વધુ ગુણવત્તાવાળા લેખો ઉત્પન્ન કરવાનો છે.

In a nutshell: Create new articles relating to Asia (people, places, culture, etc.), 3,000 bytes and 300 words minimum, with sources, through the duration of the event (November through December 7). Lists do not qualify.

 • The article is newly created by contestants (i.e. not expanding stubs) between November 1, 2019 0:00 and December 7, 2019 23:59 (UTC).
  • The event has been extended one week past the end of November in consideration of a week-long internet block in Iran.
 • The article should be at least 3,000 bytes and at least 300 words in length. (excluding infobox, templates, etc.)
 • The article must fulfill the notability criteria.
 • The article must have decent references; doubtful or controversial statements in the article should be verifiable by the citation(s) listed in that article.
 • The article must not be purely machine translated and should be properly copy edited.
 • There must be no major issues with the article (no copyright violations, questions of notability, etc.)
  • Editors who submit multiple instances of copyright violations may be disqualified from winning the ambassador title.
 • The article should be informative.
 • The article should be about any topic concerning an Asian country.

RESULTS Please have a look at વિકિપીડિયા:એશિયાઈ માસ ૨૦૧૯/Jury for results of this edition of Wikipedia Asian Month. --Tiven2240 (ચર્ચા) ૨૦:૦૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]