વિકિપીડિયા:એશિયાઈ માસ ૨૦૧૯/Jury

વિકિપીડિયામાંથી

Wikipedia Asian Month 2019 was organised on this Wikipedia since 1/11/2019 till 07/12/2019 and during this event the following articles were created. Since the Jury is not active on this Wikipedia we have asked for Local Administrators intervention for reviewing the articles created by contestants.

Following are the guidelines for reviewing articles created during Wikipedia Asian Month. In a nutshell: Create new articles relating to Asia (people, places, culture, etc.), 3,000 bytes and 300 words minimum, with sources, through the duration of the event (November through December 7). Lists do not qualify.

 • The article is newly created by contestants (i.e. not expanding stubs) between November 1, 2019 0:00 and December 7, 2019 23:59 (UTC).
  • The event has been extended one week past the end of November in consideration of a week-long internet block in Iran.
 • The article should be at least 3,000 bytes and at least 300 words in length. (excluding infobox, templates, etc.)
 • The article must fulfill the notability criteria.
 • The article must have decent references; doubtful or controversial statements in the article should be verifiable by the citation(s) listed in that article.
 • The article must not be purely machine translated and should be properly copy edited.
 • There must be no major issues with the article (no copyright violations, questions of notability, etc.)
  • Editors who submit multiple instances of copyright violations may be disqualified from winning the ambassador title.
 • The article should be informative.
 • The article should be about any topic concerning an Asian country.


Sr no Article name Article creator Administrators Acceptance (Yes/No)
1 અઝેરબીજાનની ટપાલ ટિકિટ અને ટપાલસેવાનો ઇતિહાસ Vijay B. Barot Yes
2 ઈરાકની ટપાલ ટિકિટ અને ટપાલસેવાનો ઇતિહાસ Vijay B. Barot Yes
3 અહમદ વલી Vijay B. Barot Yes
4 તક્ષશિલા Vijay B. Barot Yes
5 નાગરપારકર જૈન મંદિરો Vijay B. Barot Yes
6 ઝુલ્ફીકાર અલી ભુટ્ટો Vijay B. Barot Yes
7 પરવીન શાકીર Vijay B. Barot Yes
8 જૈન ધર્મ અને હિંદુ ધર્મ Harshil169 Yes
9 પાકિસ્તાનમાં જૈન ધર્મ Harshil169 Yes

Articles on this Wikipedia must be reviewed on or before 21st December 2019 so that we may proceed with Address collection.

On behalf of Wikipedia Asian Month International Team --Tiven2240 (ચર્ચા) ૧૯:૪૦, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]


 કામ થઈ ગયું I have reviewed all the articles and they are good to be considered as valid contribution. Not only in terms of the lenght and size of the article, but in quality also they are very well prepared. I personally would like to thank both the contributors @Vijay B. Barot અને Harshil169: and @Tiven2240: too for taking interest and mobilizing me to review articles in absence of the Jury who had committed it earlier. I hope I am not too late in submitting this review, you will still be able to manage to include Gujarati contributions in the global comms. --ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૪૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]