વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/સભ્ય:Devipujak

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

સભ્ય:Devipujak[ફેરફાર કરો]

આ પાનુ અંગ્રજી માં બનાવવા નુ છે. Devipujak (ચર્ચા) ૨૨:૨૧, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)

સભ્ય:Devipujak[ફેરફાર કરો]

આ પાનુ અંગ્રેજી માં બનાવવા નુ છે. Devipujak (ચર્ચા) ૨૨:૨૨, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)