વિકિપીડિયા:પાયાના પાંચ સિદ્ધાંત

વિકિપીડિયામાંથી

વિકિપીડિયા જે વડે સંચાલિત થાય છે તે પાંચ પાયાનાં સિદ્ધાન્તો છે :

First pillar
વિકિપીડિયા જ્ઞાનકોશ છે: તે જ્ઞાનકોશો, વાર્ષિક પંચાંગો, અને રાજ્યપત્રોના સામાન્ય અને ખાસ લક્ષણોનો સમન્વય છે. વિકિપીડિયા બજારૂ મંચ, જાહેરાતનો મંચ, આડંબર, મિથ્યાભિમાન, સ્તુતિ કે વાહવાહ કરતું છાપું, અરાજકતા કે લોકશાહીનો અખતરો, માહિતીઓનો અવ્યવસ્થિત સંગ્રહ, કે વેબ ડિરેક્ટરિ નથી. તે શબ્દકોશ કે વર્તમાનપત્ર કે સંદર્ભ સ્રોત દસ્તાવેજનો સંગ્રહ પણ નથી, જો કે તેના કેટલાક સાથી વિકિમીડિયા પ્રકલ્પો છે ખરા.
Second pillar
વિકિપીડિયા નિષ્પક્ષતાથી લખાય છે: We strive for articles that document and explain the major points of view, giving due weight with respect to their prominence in an impartial tone. We avoid advocacy and we characterize information and issues rather than debate them. In some areas there may be just one well-recognized point of view; in others, we describe multiple points of view, presenting each accurately and in context rather than as "the truth" or "the best view". All articles must strive for verifiable accuracy, citing reliable, authoritative sources, especially when the topic is controversial or is on living persons. Editors' personal experiences, interpretations, or opinions do not belong.

Third pillar
વિકિપીડિયા:મૂક્ત વિષયવસ્તુ છે જેને કોઈપણ સંપાદિત, વાપરી, સુધારી અને વહેંચી શકે છે: Since all editors freely license their work to the public, no editor owns an article and any contributions can and will be mercilessly edited and redistributed. Respect copyright laws, and never plagiarize from sources. Borrowing non-free media is sometimes allowed as fair use, but strive to find free alternatives first.
Fourth pillar
સંપાદકોએ પરસ્પર સન્માનજનક અને સૌજન્યપૂર્ણ વર્તન રાખવું જરૂરી છે: Respect your fellow Wikipedians, even when you disagree. Apply Wikipedia etiquette, and don't engage in personal attacks. Seek consensus, avoid edit wars, and never disrupt Wikipedia to illustrate a point. Act in good faith, and assume good faith on the part of others. Be open and welcoming to newcomers. If a conflict arises, discuss it calmly on the nearest talk pages, follow dispute resolution, and remember that there are ૩૦,૩૯૦ articles on the English Wikipedia to work on and discuss.
Fifth pillar
વિકિપીડિયા પર સજ્જડ નિયમો નથી: Wikipedia has policies and guidelines, but they are not carved in stone; their content and interpretation can evolve over time. Their principles and spirit matter more than their literal wording, and sometimes improving Wikipedia requires making an exception. Be bold but not reckless in updating articles, and do not agonize about making mistakes. Every past version of a page is saved, so any mistakes can be easily corrected.