વિકિપીડિયા:પ્રચાર-પ્રસાર/રાજકોટ (૧૭-૧૦-૨૦૧૨)

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

તા:૧૭-૧૦-૨૦૧૨નાં રોજ રાજકોટ ખાતે યોજાયેલી કાર્યશિબિર અને વિકિમિત્રોનાં મિલનનો અહેવાલ: