વિકિપીડિયા:Meetup

વિકિપીડિયામાંથી

આ પાનું ગુજરાતી વિકિપીડિયન્સની રૂબરૂ મુલાકાતોનું પાનું છે.

Meetup એટલે શું?[ફેરફાર કરો]

વધુ વિગતો માટે વિકિપીડિયા:Meetup પાનું અને આ નાનકડો વિડિઓ જુઓ.

હવે પછીની મુલાકાત[ફેરફાર કરો]

પહેલાની મુલાકાતો[ફેરફાર કરો]