વિકિપીડિયા ચર્ચા:શ્રેણી

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
  • હાલની શ્રેણી ગોઠવણ જાણવા અને ક્યાં સુધારવાની જરૂર છે તે સમજવા માટે અહીં આપેલું સાધન પણ ઉપયોગી થશે.
( કેટગ્રાફ )
ઉદા: ( "જુનાગઢ"-કેટગ્રાફ )--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૦૧:૨૦, ૪ ઓકટોબર ૨૦૧૨ (IST)