મેગ્નસ મેન્સકે

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

જર્મન જીવરસાયણશાસ્ત્રી અને મીડિયાવીકી ડેવલપર

માધ્યમ વર્ણન: Magnus Manske en 2015 à la fête du troisième anniversaire de Wikidata, Magnus Manske in 2015 at Wikidata third Birthday Party at Wikimedia Deutschland e.V., Magnus Manske en 2015, Magnus Manske 2015-ben, a Wikidata harmadik születésnapi rendezvényén

સમય બિંદુ: ૨૯ ઓક્ટોબર 2015

બાહ્ય સ્રોતો

ISNI (ISO 27729)
ટ્વીટર યુઝરનેઈમ
MagnusManske

Twitter user numeric ID: 550204442

શરૂઆતની તારીખ: ૧૦ એપ્રિલ 2012

WorldCat Identities ID
Flickr user ID
DBLP author ID
Google News topics ID
Mastodon address
VIAF ઓળખ ક્રમાંક
રીસર્ચગેટ પર્સન આઈડી
Dimensions author ID
LinkedIn personal profile ID
ગુગલ સ્કોલર આઈડી
Mendeley person ID
Semantic Scholar author ID
YouTube channel ID
UCIEoEZIqHgou0_qA9lWIzmw

number of subscribers: ૪૦

named as: Magnus Manske

number of works: ૧૦

શરૂઆતની તારીખ: ૨૬ માર્ચ 2008

website username: magnusmanske

number of viewers/listeners: ૩,૧૩૨

સમય બિંદુ: ૧૧ ડિસેમ્બર 2020

સ્કોપસ ઓથર આઈડી
જીએનડી ઓળખ
ગુગલ+ યુઝરનેઈમ
BabelNet ID
ગીટહબ યુઝરનેઈમ
ફેસબુક પ્રોફાઇલ આઈડી
કોઇ કિંમત નથી[૪]
ફ્રીબેઝ આઈડી
ઓપન રીસર્ચ કન્ટ્રીબ્યુટર આઈડી
Wikimedia username

ઉદાહરણ

લિંગ અથવા જાતિ

પુરુષ

નાગરિકતા

જન્મનામ

Heinrich Magnus Manske

અપાયેલ નામ

Magnus

series ordinal: 2

અટક

Manske

જન્મ તારીખ

૨૪ મે 1974[૭][૬]

જન્મ સ્થળ

કોલોગ્ને[૬]

ભાષાઓના જાણકાર

વ્યવસાય

software developer
biochemist
bioinformatician
computer scientist
Wikimedian[૮]

કાર્યક્ષેત્ર

DNA sequencing
data visualization

નોકરીદાતા

Wellcome Sanger Institute

શરૂઆતની તારીખ: એપ્રિલ 2007

માતૃસંસ્થા

University of Cologne

અંત સમય: 2006

doctoral advisor: Helmut W. Klein

શૈક્ષણિક પદવી: Doctor of Philosophy

શૈક્ષણિક મુખ્ય વિષય: biochemistry

Hölderlin Gymnasium

શરૂઆતની તારીખ: 1984

અંત સમય: 1993

શૈક્ષણિક પદવી

Doctor of Philosophy

શૈક્ષણિક મુખ્ય વિષય: biochemistry

doctoral advisor

Helmut W. Klein[૯]

નોંધપાત્ર કાર્યો

Alles über Wikipedia und die Menschen hinter der größten Enzyklopädie der Welt
SourceMD
QuickStatements
MediaWiki

શ્રાવ્ય

કલાકાર/સંગીતકાર: મેગ્નસ મેન્સકે

મુખ્ય વિષય: interview

પુરસ્કાર

Wikipedia:WikiOwl

અધિકૃત વેબસાઇટ

વેબસાઈટ અકાઉન્ટ

Bitbucket

website username: magnusmanske

Pixelfed

website username: magnusmanske

social media followers

૧,૬૪૦

Twitter user numeric ID: 550204442

સમય બિંદુ: ૨૭ ફેબ્રુઆરી 2020

૧,૭૫૯

Twitter user numeric ID: 550204442

સમય બિંદુ: ૫ ઓક્ટોબર 2020

થી જુદું

Michael Manske
Michelle Manske[૧૦]

કોમન્સ શ્રેણી

Magnus Manske

સંદર્ભ

  1. Virtual International Authority File, ૧૩ ઓગસ્ટ 2018, 30701597
  2. 30701597
  3. ૩.૦ ૩.૧ SciGraph, https://scigraph.springernature.com/person.01072203002.81, ૧૮ જાન્યુઆરી 2021
  4. ૧૩ જૂન 2013, http://magnusmanske.de/, ૪ ઓગસ્ટ 2020, https://web.archive.org/web/20130613205422/http://magnusmanske.de/
  5. Virtual International Authority File
  6. ૬.૦ ૬.૧ ૬.૨ Integrated Authority File, https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D132539691
  7. ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/277241916_GENtle_a_free_multi-purpose_molecular_biology_tool, Date of Birth May 24, 1974, ૧૫ ફેબ્રુઆરી 2020
  8. Magnus Manske Day
  9. Helmut W. Klein
  10. Michelle Manske