"દિવેલી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
{{ભાષાંતર}}
{{Taxobox
| name = अरण्डीદિવેલી
| image =Castor bean in distubred area.jpg
| image_width = 240px
| image_caption = अरंडीદિવેલીનો काછોડ फलદિવેલાં लगा(ફળ) पौधाસહિત
| regnum = [[पादपપાદપ]]
| phylum = [[પુષ્પીય પૌધે|મૈગ્નોલિયોફાઇટા]]
| phylum = [[पुष्पीय पौधे|मैग्नोलियोफाइटा]]
| classis = [[દ્વિબીજપત્રી|મૈગ્નોલિયોપ્સીડા]]
| classis = [[द्विबीजपत्री|मैग्नोलियोप्सीडा]]
| ordo = [[:en:Malpighiales|मैल्पीजिएल्सમૈલ્પીજિએલ્સ]]
| familia = [[:en:Euphorbiaceae|यूफोर्बियेसीયૂફોર્બિયેસી]]
| subfamilia = [[:en:Acalyphoideae|अकैलीफोएडीઅકૈલીફોએડી]]
| tribus = [[:en:Acalypheae|अकैलीफीઅકૈલીફી]]
| subtribus = '''रिसीनिनीરિસીનિની'''
| genus = '''''रिसिनसરિસિનસ'''''
| species = '''''आरઆર. कॉम्म्युनिसકૉમ્મ્યુનિસ'''''
| binomial = ''रिसिनसરિસિનસ क‘ओम्युनिसક‘ઓમ્યુનિસ''
| binomial_authority = [[कार्लકાર્લ लीनियसલીનિયસ|L.]]
}}
'''દિવેલી''' અથવા '''એરંડીયો''' ([[અંગ્રેજ઼ી]]:''કૈસ્ટર'') તેલીબીયાં આપતી એક [[પુષ્પધારી છોડ]] બારમાસી વનસ્પતિ હોય છે, જે પોતાના નાના કદથી માંડીને લગભગ ૧૨ મીટર કદ સુધી ખુબ જ ઝડપથી વધી જાય છે, પરંતુ એનું બંધારણ કમજોર હોય છે. દિવેલીનાં ચમકદાર પાંદડાઓ ૧૫-૪૫ સેમી જેટલી લંબાઇનાં, હથેળી જેવા આકાર ધરાવતાં, ૫ - ૧૨ સેમી ઊંડી ખાંચવાળાં અને દાંતાવાળા કાંસકા જેવાં હોય છે. દિવેલીનાં પાંદડાંનો રંગ પણ ક્યારેક ક્યારેક, ઘેરા લીલા રંગથી માંડીને લાલ રંગ અથવા ઘેરા [[રીંગણીયા]] અથવા પીતલ લાલ રંગનાં હોય છે.
'''अरंड़ी''' ([[अंग्रेज़ी]]:''कैस्टर'') तेल का पेड़ एक [[पुष्पीय पौधे]] की बारहमासी झाड़ी होती है, जो एक छोटे आकार से लगभग १२ मी के आकार तक तेजी से पहुँच सकती है, पर यह कमजोर होती है। इसकी चमकदार पत्तियॉ १५-४५ सेमी तक लंबी, हथेली के आकार की, ५-१२ सेमी गहरी पालि और दांतेदार हाशिए की तरह होती हैं। उनके रंग कभी कभी, गहरे हरे रंग से लेकर लाल रंग या गहरे [[बैंगनी]] या पीतल लाल रंग तक के हो सकते है।
 
[[શ્રેણી:વનસ્પતિ]]
[[શ્રેણી:જીવવિજ્ઞાન]]
૫૭,૨૭૫

edits

દિશાશોધન મેનુ