લખાણ પર જાઓ

શીપ્રાગા

વિકિપીડિયામાંથી


શીપ્રાગા (Šiprage - Шипраге) બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવીના, યુરોપમાં આવેલું એક ગામ છે.[૧][૨][૩]

આબોહવા[ફેરફાર કરો]

મહિનો સરેરાશ તાપમાન
(°C)
લઘુત્તમ તાપમાન
(°C)
મહત્તમ તાપમાન
(°C)
જ વરસાદ
(mm)
I –1,7 –4,8 1,4 59
II 0,3 –3,6 4,2 63
III 4,6 –0,1 9,3 59
IV 9,1 3,9 14,3 74
V 13,6 8,1 19,2 90
VI 17,2 11,5 22,9 99
VII 18,9 12,6 25,3 81
VIII 18,4 11,9 24,9 76
IX 14,7 8,6 20,9 71
X 9,5 4,7 14,4 79
XI 4,4 1,0 7,8 100
XII 0,1 –2,7 3,0 88

[૪]

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

  1. http://www.kartabih.com/
  2. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Šiprage (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd / Military Geographical Institute, Ed. (1962): Šiprage (map sheet 1: 25.000, Contour lines at 10 m). Military Geographical Institute, Belgrade.
  3. https://www.google.ie/maps/place/Šiprage,+Bosnia+and+Herzegovina/
  4. https://en.climate-data.org/location/905786/

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]