શ્રાવસ્તી

વિકિપીડિયામાંથી

શ્રાવસ્તી ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના શ્રાવસ્તી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.