શ્રેણી:લુમ્બિની પ્રાંત

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીમાં આવતા લેખો નેપાળ દેશમાં આવેલા લુમ્બિની પ્રાંત વિશે માહિતી ધરાવે છે.