શ્રેણી:૧૦ લાખથી વધુ વસ્તીવાળા ભારતના શહેરો અને નગરો

વિકિપીડિયામાંથી

અહીં ૧૦ લાખથી વધુ વસ્તીવાળા ભારતના શહેરો અને નગરોની યાદી છે.