સચોકરી રેતીયો (સર્પ)

વિકિપીડિયામાંથી

સચોકરી રેતીયો
Psammophis schokari01.jpg
સચોકરી રેતીયો
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: પ્રાણી
Phylum: મેરૂદંડી
Class: સરિસૃપ
Order: સ્કુઆમાટા
Family: લમપ્રોફીડેઈ
Species: Afro-Asian Sand Snake,
Forskal’s Sand Snake,
Schokari Sand Snake,
Schokari Sand Racer
દ્વિનામી નામ
Psammophis schokari

સચોકરી રેતીયો કે સચોકરી રેસર (અંગ્રેજી:Afro-Asian Sand Snake, Forskal’s Sand Snake, Schokari Sand Snake, Schokari Sand Racer; દ્વિપદ-નામ: Psammophis schokari) એ ગુજરાતમાં દેખાતી સર્પોના કુલ બાર(૧૨) કુટુંબોની ત્રેસઠ[૧] (૬૩) જાતિઓમાંની એક આંશીક ઝેરી સર્પની જાતી છે.

ઓળખ[ફેરફાર કરો]

આહાર[ફેરફાર કરો]

પ્રજનન[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. દેસાઈ, અજય મ. (એપ્રિલ ૨૦૧૭). સર્પ સંદર્ભ (ગુજરાતનાં સાપ વિષે માહિતિ). પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળ. પૃષ્ઠ ૧૪.