સભ્ય:Altafpatel123

વિકિપીડિયામાંથી

ચિત્ર:130120082007.jpg

સુફીસાયકોલોજી


[૧]ઓસોસુફીઝમ/
[૨]અલ્તાફ્ પટૅલ

</gallery> [૩]