સભ્ય:Jethwarp

    વિકિપીડિયામાંથી
    guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.
    gu-3 આ સભ્ય ગુજરાતી ભાષા સારી રીતે જાણે છે અને ભુલો વિના યોગદાન કરી શકે છે.
    en-3આ સભ્યની ખૂબ જ સારી જાણકારી હોવાથી તે અંગ્રેજી માં પ્રદાન કરી શકે છે.
    hi-2यह सदस्य हिन्दी भाषा का मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।