સભ્ય:Mala chaubey

વિકિપીડિયામાંથી
Wikipedia:Babel
en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.
gu-1 આ સભ્યને ગુજરાતીનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છે અને પ્રારંભિક કક્ષાનું પ્રદાન કરી શકે તેમ છે.
hiइस सदस्य की मातृभाषा हिन्दी है।
Search user languages

No. of active users: ૭૦
No. of admins: ૩
No. of articles: ૩૦,૨૬૯
No. of edits  : ૮,૫૩,૬૯૨
No. of files  : ૦
No. of pages : ૧,૨૫,૨૪૪
No. of users  : ૭૫,૫૧૪