સભ્ય:Sushant savla/sandbox/test1

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

701 00: 48: 29.782 -> 00: 48: 32.611 તું પન્ના મહેલ નો નાશ કરી શકીશ.

702 00: 48: 32.635 -> 00: 48: 35.396 પણ તારા ઇરાદા સફળ નહીં થાય.

703 00: 48: 35.420 -> 00: 48: 39.267 તને રોકવા માટે હંમેશા કોઈને કોઈ આવી રહેશે.

704 00: 48: 39.291 -> 00: 48: 43.788 કોણ? પાંડા? તેની "ચી" મજબૂત છે, પણ

705 00: 48: 43.788 -> 00: 48: 45.908 તેની શક્તિ પૂરી નહીં પડે.

706 00: 48: 45.908 -> 00: 48: 50.556 - તારું જે થયું તે જ એનું થશે. - ના.

707 00: 48: 50.579 -> 00: 48: 55.037 અને તે ગામના દરેક પાંડાનું

708 00: 48: 59.834 -> 00: 49: 02.180 હા!

709 00: 49: 05.575 -> 00: 49: 08.126 પો, મને આશા છે કે તું તૈયાર છે.

710 00: 49: 11.764 -> 00: 49: 13.977 નૃત્ય કર કમળ, નૃત્ય.

711 00: 49: 15.256 -> 00: 49: 18.177 તે કેટલો દેખાવડો છે.

712 00: 49: 18.459 -> 00: 49: 21.614 - હાય - આ પાન્ડા આલિંગન છે.

713 00: 49: 21.615 -> 00: 49: 23.438 હેય !

714 00: 49: 25.020 -> 00: 49: 27.974 ઓહ! ઊઉઉ. એહ, હા હા.

715 00: 49: 27.998 -> 00: 49: 29.336 પો.

716 00: 50: 03.416 -> 00: 50: 05.421 ઓહ! વાઘણ?

717 00: 50: 08.225 -> 00: 50: 09.600 તેણી કોણ છે?

718 00: 50: 09.625 -> 00: 50: 11.186 એ કોણ છે?

719 00: 50: 12.462 -> 00: 50: 16.509 - બેબી ચટ્ટાપટાવાળી બેબી - તું અહીં શું કરી રહી છો?

720 00: 50: 16.532 -> 00: 50: 19.739 કાઈએ ખીણ પર હુમલો કર્યો છે. તેણે ચીનના દરેક માસ્ટરને વશ કર્યા છે

721 00: 50: 19.762 -> 00: 50: 22.668 શિફૂનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. તે .... તે બધા ચાલ્યા ગયા, પો.

722 00: 50: 22.693 -> 00: 50: 24.951 - બધું, બધાં. - બધાંને?

723 00: 50: 24.952 -> 00: 50: 28.693 - બધાંને. - મારી રેસ્ટોરાં બરાબર છે?

724 00: 50: 29.652 -> 00: 50: 32.632 - આપણે પછી વાત કરશું. - અને હવે તે અહીં અહીં આવી રહ્યો છે.

725 00: 50: 32.656 -> 00: 50: 36.763 તે તારી પાછળ છે, પો. તે તમામ પાંડાઓની પાછળ પડ્યો છે.

726 00: 50: 36.787 -> 00: 50: 38.992 - આપણી પાસે કેટલો સમય છે? - બહુ નહિ.

727 00: 50: 39.016 -> 00: 50: 41.054 કૃપા કરીને મને શીખવાડો કે તમે "ચી"પર કાબુ કેવી રીતે મેળવ્યો.

728 00: 50: 41.077 -> 00: 50: 42.669 - આ જુઓ , બાળકને લઈ લે. - પિતા, પિતા.

729 00: 50: 42.693 -> 00: 50: 43.806 ઠીક છે, જે આ કોનું છે?

730 00: 50: 43.807 -> 00: 50: 45.769 હવે તો તમારે મને "ચી"ની ગુપ્ત વિદ્યા તરત જ શીખવાડવી જ પડશે

731 00: 50: 45.793 -> 00: 50: 47.947 ના, ના. મને લાગે છે તને હજી વધુ પૂર્વ તૈયારીની જરૂર છે.

732 00: 50: 47.948 -> 00: 50: 49.781 બાધા, જાઓ પોતપોતાની વસ્તુઓ લઈ લો.

733 00: 50: 49.805 -> 00: 50: 51.891 - લાવ તને મદદ કરું. - મારી પાસે વધુ સમય નથી. મારી તે તરત જ શીખવી પડશે.

734 00: 50: 51.892 -> 00: 50: 54.279 માફ કરજે, તું તૈયાર નથી.

735 00: 50: 54.280 -> 00: 50: 56.198 - ઠીક છે, બધું બાંધી લો. - હું તૈયાર છું !

736 00: 50: 56.199 -> 00: 50: 56.973 પૂરો નહિ.

737 00: 50: 56.997 -> 00: 50: 58.979 તમે શેના એમ શા માટે કહો છો? હું હે કહ્યું તે બધું મેં કર્યું છે.

738 00: 50: 59.003 -> 00: 51: 02.332 હું સુવાની કળા, ઝૂલામાંની ઊંઘ, ગરમ પાણીના ટબ

739 00: 51: 02.356 -> 00: 51: 04.273 હું અદ્દલ પાંડા બની ગયો છું

740 00: 51: 04.274 -> 00: 51: 07.617 - હવે, શા માટે તમે મને શીખવતા નથી? - કારણ કે મને તે આવડતી નથી !

741 00: 51: 10.575 -> 00: 51: 11.600 તમને શું?

742 00: 51: 11.601 -> 00: 51: 13.307 મને તે નથી આવડતી, ઠીક છે?

743 00: 51: 13.308 -> 00: 51: 15.801 કોઈને પણ નથી આવાડતી. કદાચ ભૂતકાળમાં પાંડાઓ જાણતા ...

744 00: 51: 15.802 -> 00: 51: 18.698 - પરંતુ હવે નથી જાણતા. - તમે જુઠું બોલ્યા?

745 00: 51: 18.699 -> 00: 51: 20.452 ના, હું ...

746 00: 51: 21.653 -> 00: 51: 23.490 હા.

747 00: 51: 23.849 -> 00: 51: 25.172 શા માટે?

748 00: 51: 25.173 -> 00: 51: 26.941 તારો જીવ બચાવવા.

749 00: 51: 26.964 -> 00: 51: 30.360 મને ખબર મળ્યા કે કોઈ ઝૂલતી કટાર વાળો ધૂની તને મારવા આવી રહ્યો છે.

750 00: 51: 30.361 -> 00: 51: 31.961 એવામાં હું શું કરું?

751 00: 51: 31.962 -> 00: 51: 35.644 - જે થાય તે થવા દઉં? - હા, હું ડ્રેગન વીર છું!

752 00: 51: 35.645 -> 00: 51: 38.167 ક્રૂર ધૂનીઓનો સામનો કરવો એ મારું કામ છે.

753 00: 51: 38.168 -> 00: 51: 40.919 પરંતુ તમારે લેધે, મેં ખીણને અસુરક્ષિત છોડી.

754 00: 51: 40.920 -> 00: 51: 42.933 મેં મારા મિત્રોને અસુરક્ષિત છોડ્યા.

755 00: 51: 42.934 -> 00: 51: 45.907 અને હવે તેઓ તમામ... તે તમામ...

756 00: 51: 45.908 -> 00: 51: 48.107 અને તારો પણ તે જ અંજામ થયો હોત.

757 00: 51: 49.274 -> 00: 51: 53.725 મેં તને એક વાર ગુમાવ્યો હતો. હું તને ફરીથી ગુમાવવા નથી માંગતો.

758 00: 51: 54.357 -> 00: 51: 56.168 ન ગુમાવી શકું.

759 00: 52: 01.713 -> 00: 52: 03.663 તમે ગુમાવી દીધો.

760 00: 52: 14.089 -> 00: 52: 16.259 મોમ, મને બોલાવી લે.

761 00: 52: 22.447 -> 00: 52: 24.401 પો, હું તારે માટે એટલો ચિંતિત હતો કે...

762 00: 52: 24.425 -> 00: 52: 26.797 બધી વસ્તુ વિષે હું સાચો હતો પણ તેનો આનંદ હું માણી શકતો ન હતો.

763 00: 52: 26.821 -> 00: 52: 29.726 હવે દોડો, દોડો, દોડો, આ ગોળમટોળ પગ જેટલાં જલદી ભાગી શકે.

764 00: 52: 29.749 -> 00: 52: 32.901 - ભાગવું? ક્યાંય ભાગીને જવા માટે કોઈ જગ્યા નથી. - તું શું કરવાનો છે?

765 00: 52: 32.902 -> 00: 52: 35.614 હું અહીં જ રહીશ અને તે રાક્ષસ સામે લડીશ.

766 00: 52: 35.637 -> 00: 52: 39.021 પો, તે એક રાક્ષસ હોઈ શકે , પણ તે તારા પિતા છે.

767 00: 52: 39.022 -> 00: 52: 42.821 - તેની સાથે નહિ, કાઈ સાથે. - ઓહ ! ના !

768 00: 53: 25.250 -> 00: 53: 28.836 - ભૂખ લાગી છે? - ના, હું ..... નથી.

769 00: 53: 28.861 -> 00: 53: 31.364 વારુ, માત્ર એક.

770 00: 53: 31.617 -> 00: 53: 36.149 તમે જાણો છો, તમે જ એક માત્ર જુઠું બોલતા ન હતા


771 00: 53: 36.383 -> 00: 53: 40.831 હું ખરેખર સાથે આવવા ન હતી કારણ કે હું ચિંતા હતી પો ભૂખ્યા જાઓ કરશે.

772 00: 53: 40.855 -> 00: 53: 44.352 - હું તમને વિશે ચિંતા હતી. - ચિંતા છે કે હું ભૂખ્યા જાઓ છો?

773 00: 53: 44.353 -> 00: 53: 49.224 - ના, હું ચિંતિત હતો તમે મને પો ચોરી લેતો. - હું શું કરશો?

774 00: 53: 49.225 -> 00: 53: 51.844 હું જાણું છું. તે ઉન્મત્ત હતી.

775 00: 53: 52.324 -> 00: 53: 57.933 પરંતુ હું પો જીવનમાં તમે આવી રહી સાક્ષાત્કાર મારા માટે ઓછી અર્થ એ નથી.

776 00: 53: 57.934 -> 00: 54: 00.543 તે પો માટે વધુ થાય છે.

777 00: 54: 00.566 -> 00: 54: 01.688 ઓહ.

778 00: 54: 01.712 -> 00: 54: 05.443 વેલ. હું તેમના જીવન માં નથી.

779 00: 54: 05.444 -> 00: 54: 09.317 - વધુ કોઈપણ નથી. - તમારું પુત્ર તમે પાગલ થઈ જાય છે.

780 00: 54: 09.318 -> 00: 54: 12.429 - માતા માટે આપનું સ્વાગત છે. - તમે સમજી શક્યા નથી.

781 00: 54: 12.453 -> 00: 54: 15.672 હું તેમને ખોટું બોલ્યા. તેમણે મને ક્યારેય માફ કરશો.

782 00: 54: 15.696 -> 00: 54: 20.663 હું 20 વર્ષ માટે તેને લાઇડ. તેઓ હજુ પણ માને છે તે ઇંડા માંથી આવ્યા હતા.

783 00: 54: 20.664 -> 00: 54: 25.836 ક્યારેક અમે ખોટું વસ્તુઓ કરવા યોગ્ય કારણો માટે.

784 00: 54: 33.199 -> 00: 54: 35.950 જુઓ, તેમણે નુકસાન છે.

785 00: 54: 35.951 -> 00: 54: 40.852 તેમણે ગેરસમજ છે અને તેઓ હજુ પણ વિશ્વમાં સેવ કરવા છે.

786 00: 54: 41.187 -> 00: 54: 44.439 તેમણે તેમના બન્ને dads જરૂર છે.

787 00: 55: 01.447 -> 00: 55: 04.071 - આ કામ નથી જઈ રહ્યા છે. - તે છે.

788 00: 55: 04.072 -> 00: 55: 05.919 - તમે કોઈ રન નોંધાયો નહીં વિચારવાનો નથી કરી રહ્યાં છો. - હું છું.

789 00: 55: 05.942 -> 00: 55: 07.106 - જો તમે ન કરશો. - હું છું.

790 00: 55: 07.129 -> 00: 55: 08.933 - નં - હા હું છું.

791 00: 55: 09.596 -> 00: 55: 12.357 હું કાઈ જોઇ છે. હું જોઇ છે તેઓ શું કરી શકો છો.

792 00: 55: 12.358 -> 00: 55: 15.121 પરંતુ તેણે જોયો નથી શું હું કરી શકું.

793 00: 55: 18.266 -> 00: 55: 20.325 ઉકષી આંગળી પકડી?

794 00: 55: 20.350 -> 00: 55: 21.430 તે મારા શ્રેષ્ઠ ચાલ છે.

795 00: 55: 21.431 -> 00: 55: 23.322 હું માત્ર વિચાર છે કાઈ, તેમની આંગળી પકડી રાખવું,

796 00: 55: 23.346 -> 00: 55: 25.756 અને પછી, Skadoosh. પાછા સ્વર્ગમાં.

797 00: 55: 25.757 -> 00: 55: 27.711 તેમણે જેડ યોદ્ધાઓની લશ્કર છે.

798 00: 55: 27.712 -> 00: 55: 31.126 બધું તેઓ તેઓ જુએ છે તે જોવા તેથી તેમના પર અપ sneaking કોઈ છે.

799 00: 55: 31.127 -> 00: 55: 34.096 તમે બંધ પૂરતી ક્યારેય વિચાર કરશે. - તે કામ તેમ છે.

800 00: 55: 35.884 -> 00: 55: 38.358 તેમણે માત્ર બંધ કરી શકો છો ચી માસ્ટર દ્વારા.