હરીયાણવી ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી
ભારતમાં હરીયાણવી ભાષાનો વ્યાપ

હરીયાણવી ભાષા ભારત દેશના ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં વહેવારમાં વપરાતી મુખ્ય ભાષા છે. આ ભાષા હિન્દી ભાષા પરથી ઉતરી આવેલી ભાષા છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર તેમ જ મધ્ય ભારતમાં આવેલાં ઘણાં રાજ્યોમાં લોકો આ ભાષા બોલી, વાંચી કે લખી શકે છે.

આ ભાષાને લખવા માટે દેવનાગરી લિપિનો ઉપયોગ થાય છે.