વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

૧ સંખ્યા દર્શાવતો અંક છે, જેને શબ્દમાં એક કહેવાય છે. ૧ એ સૌથી નાની સંખ્યા છે. ૧ પછીની સંખ્યા ૨ છે. અંગ્રેજી ભાષામાં ૧નો સમાંતર છે: One.

કોઇપણ સંખ્યાનો એક વડે ગુણાકાર કરવાથી ફરિ એ જ સંખ્યા મળે છે.