ગુજરાતી અંક

વિકિપીડિયામાંથી
(અંક થી અહીં વાળેલું)
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી અંક ગણતરીમાં વપરાતાં નિશાન (ચિહ્ન) છે, જેમાં વિવિધ અંકો જુદી જુદી સંખ્યાઓનો નિર્દેશ કરે છે. ગુજરાતી અંકો દેવનાગરી લિપિના અંકોમાંથી ઉતરી આવ્યા છે.[૧] ગુજરાતમાં તે અધિકૃત અંક પદ્ધતિ ગણાય છે.[૨] ભારતના બંધારણમાં પણ તેને અધિકૃત માન્યતા મળી છે[૩] તેમજ પાકિસ્તાનમાં પણ તે ગૌણ લિપી તરીકે માન્યતા પામેલ છે.[૪]

ગુજરાતી ભાષામાં અંકોના ઉચ્ચારણ નીચે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:

અંક અંગ્રેજી અંક ઉચ્ચાર
1 એક
2 બે
3 ત્રણ
4 ચાર
5 પાંચ
6
7 સાત
8 આઠ
9 નવ
૧૦ 10 દસ
૧૧ 11 અગિયાર
૧૨ 12 બાર
૧૩ 13 તેર
૧૪ 14 ચૌદ
૧૫ 15 પંદર
૧૬ 16 સોળ
૧૭ 17 સત્તર
૧૮ 18 અઢાર
૧૯ 19 ઓગણીસ
૨૦ 20 વીસ
૨૧ 21 એકવીસ
૨૨ 22 બાવીસ
૨૩ 23 ત્રેવીસ
૨૪ 24 ચોવીસ
૨૫ 25 પચ્ચીસ
૨૬ 26 છવ્વીસ
૨૭ 27 સત્તાવીસ
૨૮ 28 અઠ્ઠાવીસ
૨૯ 29 ઓગણત્રીસ
૩૦ 30 ત્રીસ
૩૧ 31 એકત્રીસ
૩૨ 32 બત્રીસ
૩૩ 33 તેંત્રીસ
૩૪ 34 ચોંત્રીસ
૩૫ 35 પાંત્રીસ
૩૬ 36 છત્રીસ
૩૭ 37 સાડત્રીસ
૩૮ 38 આડત્રીસ
૩૯ 39 ઓગણચાલીસ
૪૦ 40 ચાલીસ
૪૧ 41 એકતાલીસ
૪૨ 42 બેંતાલીસ
૪૩ 43 તેંતાલીસ
૪૪ 44 ચુંમ્માલીસ
૪૫ 45 પિસ્તાલીસ
૪૬ 46 છેંતાલીસ
૪૭ 47 સુડતાલીસ
૪૮ 48 અડતાલીસ
૪૯ 49 ઓગણપચાસ
૫૦ 50 પચાસ

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. "ScriptSource - Gujarati". Retrieved ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭. 
  2. Benedikter, Thomas (૨૦૦૯). Language Policy and Linguistic Minorities in India: An Appraisal of the Linguistic Rights of Minorities in India. LIT Verlag Münster. p. 89. ISBN 978-3-643-10231-7. 
  3. Constitution of India, Article 344(1).
  4. ગુજરાતી અંક at Ethnologue (19th ed., 2016)