ગુજરાતી ભાષીઓની સંખ્યા મુજબ ભારતીય રાજ્યોની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી

ગુજરાતી ભાષીઓની સંખ્યા મુજબ ભારતીય રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની યાદી છે, જે વર્ષ ૨૦૧૧માં થયેલી વસ્તી ગણતરી[૧]ને આધારે બનાવવામાં આવી છે. તે સમયે જે તે રાજ્યની કુલ વસ્તીના આંકડા વસ્તી ગણતરીના જાળસ્થળ પર ઉપલબ્ધ છે[૨].

વસ્તીની દૃષ્ટિએ ક્રમ રાજ્ય કુલ વસ્તી ગુજરાતીઓની વસ્તી ગુજરાતી (નર) ગુજરાતી (માદા) ટકાવારી
-- ભારત ૧,૨૧,૦૮,૫૪,૯૭૭ ૫,૫૪,૯૨,૫૫૪ ૨,૮૫,૬૨,૦૪૨ ૨,૬૯,૩૦,૫૧૨ ૪.૫૮%
ગુજરાત ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨ ૫,૧૯,૫૮,૭૩૦ ૨,૬૭,૭૪,૩૩૭ ૨,૫૧,૮૪,૩૯૩ ૮૫.૯૭%
મહારાષ્ટ્ર ૧૧,૨૩,૭૪,૩૩૩ ૨૩,૭૧,૭૪૩ ૧૧,૯૮,૭૪૬ ૧૧,૭૨,૯૯૭ ૨.૧૧%
તમિલ નાડુ ૭,૨૧,૪૭,૦૩૦ ૨,૭૫,૦૨૩ ૧,૩૮,૪૯૦ ૧,૩૬,૫૩૩ ૦.૩૮%
મધ્ય પ્રદેશ ૭,૨૬,૨૬,૮૦૯ ૧,૮૭,૨૧૧ ૯૪,૧૫૨ ૯૩,૦૫૯ ૦.૨૬%
દમણ અને દીવ ૨,૪૩,૨૪૭ ૧,૨૩,૬૪૮ ૬૨,૩૯૦ ૬૧,૨૫૮ ૫૦.૮૩%
કર્ણાટક ૬,૧૦,૯૫,૨૯૭ ૧,૧૪,૬૧૬ ૫૮,૭૦૬ ૫૫,૯૧૦ ૦.૧૯%
દાદરા અને નગરહવેલી ૩,૪૩,૭૦૯ ૭૩,૮૩૧ ૩૭,૪૭૭ ૩૬,૩૫૪ ૨૧.૪૮%
રાજસ્થાન ૬,૮૫,૪૮,૪૩૭ ૬૭,૪૯૦ ૨૯,૫૦૧ ૩૭,૯૮૯ ૦.૧૦%
આંધ્ર પ્રદેશ ૮,૪૫,૮૦,૭૭૭ ૫૮,૯૪૬ ૨૯,૮૫૧ ૨૯,૦૯૫ ૦.૦૭%
૧૦ પશ્ચિમ બંગાળ ૯,૧૨,૭૬,૧૧૫ ૪૧,૩૭૧ ૨૧,૨૪૦ ૨૦,૧૩૧ ૦.૦૫%
૧૧ દિલ્હી ૧,૬૭,૮૭,૯૪૧ ૪૦,૬૧૩ ૨૦,૮૯૬ ૧૯,૭૧૭ ૦.૨૪%
૧૨ છત્તીસગઢ ૨,૫૫,૪૫,૧૯૮ ૩૯,૧૧૬ ૨૦,૦૨૮ ૧૯,૦૮૮ ૦.૧૫%
૧૩ ઝારખંડ ૩,૨૯,૮૮,૧૩૪ ૨૨,૧૦૯ ૧૧,૪૩૬ ૧૦,૬૭૩ ૦.૦૭%
૧૪ જમ્મુ અને કાશ્મીર ૧,૨૫,૪૧,૩૦૨ ૧૯,૨૬૧ ૧૧,૮૦૮ ૭,૪૫૩ ૦.૧૫%
૧૫ ઉત્તર પ્રદેશ ૧૯,૯૮,૧૨,૩૪૧ ૧૫,૪૪૨ ૮,૧૬૦ ૭,૨૮૨ ૦.૦૧%
૧૬ ઓરિસા ૪,૧૯,૭૪,૨૧૮ ૧૪,૮૫૬ ૭,૭૪૨ ૭,૧૧૪ ૦.૦૪%
૧૭ પંજાબ ૨,૭૭,૪૩,૩૩૮ ૧૩,૫૩૧ ૭,૪૫૬ ૬,૦૭૫ ૦.૦૫%
૧૮ હિમાચલ પ્રદેશ ૬૮,૬૪,૬૦૨ ૧૦,૦૧૨ ૫,૧૨૩ ૪,૮૮૯ ૦.૧૫%
૧૯ બિહાર ૧૦,૪૦,૯૯,૪૫૨ ૮,૨૯૭ ૪,૩૭૨ ૩,૯૨૫ ૦.૦૧%
૨૦ આસામ ૩,૧૨,૦૫,૫૭૬ ૭,૬૬૦ ૪,૨૩૮ ૩,૪૨૨ ૦.૦૨%
૨૧ હરિયાણા ૨,૫૩,૫૧,૪૬૨ ૭,૫૧૯ ૪,૦૩૨ ૩,૪૮૭ ૦.૦૩%
૨૨ ગોઆ ૧૪,૫૮,૫૪૫ ૬,૮૪૬ ૩,૫૬૬ ૩,૨૮૦ ૦.૪૭%
૨૩ કેરળ ૩,૩૪,૦૬,૦૬૧ ૪,૭૧૦ ૨,૪૨૪ ૨,૨૮૬ ૦.૦૧%
૨૪ ઉત્તરાખંડ ૧,૦૦,૮૬,૨૯૨ ૩,૯૨૧ ૨,૧૯૫ ૧,૭૨૬ ૦.૦૪%
૨૫ ચંડીગઢ ૧૦,૫૫,૪૫૦ ૧,૫૭૩ ૮૨૮ ૭૪૫ ૦.૧૫%
૨૬ પોંડિચેરી ૧૨,૪૭,૯૫૩ ૧,૪૨૮ ૭૦૧ ૭૨૭ ૦.૧૧%
૨૭ ત્રિપુરા ૩૬,૭૩,૯૧૭ ૧,૩૮૪ ૮૮૯ ૪૯૫ ૦.૦૪%
૨૮ અરુણાચલ પ્રદેશ ૧૩,૮૩,૭૨૭ ૩૬૨ ૨૭૭ ૮૫ ૦.૦૩%
૨૯ મેઘાલય ૨૯,૬૬,૮૮૯ ૩૪૩ ૨૪૩ ૧૦૦ ૦.૦૧%
૩૦ નાગાલેંડ ૧૯,૭૮,૫૦૨ ૨૭૭ ૨૧૭ ૬૦ ૦.૦૧%
૩૧ અંદામાન અને નિકોબાર દ્વીપસમૂહ ૩,૮૦,૫૮૧ ૨૪૧ ૧૫૫ ૮૬ ૦.૦૬%
૩૨ સિક્કિમ ૬,૧૦,૫૭૭ ૧૯૭ ૧૫૬ ૪૧ ૦.૦૩%
૩૩ મણિપુર ૨૮,૫૫,૭૯૪ ૧૬૪ ૧૨૯ ૩૫ ૦.૦૧%
૩૪ મિઝોરમ ૧૦,૯૭,૨૦૬ ૫૯ ૫૮ ૦.૦૧%
૩૫ લક્ષદ્વીપ ૬૪,૪૭૩ ૨૪ ૨૩ ૦.૦૧%

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

  1. "PART-A: DISTRIBUTION OF THE 22 SCHEDULED LANGUAGES-INDIA/STATES/UNION TERRITORIES - 2011 CENSUS" (PDF). વસ્તી ગણતરી. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. પૃષ્ઠ ૨૪. મેળવેલ ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮.
  2. "◦Primary Census Abstract Data Tables (India & States/UTs - District Level) (Excel Format)" (PDF). વસ્તી ગણતરી. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. મેળવેલ ૨૨ નવેમ્બર ૨૦૧૮.