લખાણ પર જાઓ

અંગૂઠો

વિકિપીડિયામાંથી
અંગુઠો
અંગુઠો

હાથ તેમ જ પગના તળિયાના અગ્રભાગોને આંગળી કહેવાય છે. હાથ તેમ જ પગની આંગળીઓ પૈકી સૌથી વધારે જાડાઇ ધરાવતી આંગળી જેને આપણે સામાન્ય રીતે અંગૂઠો કહીએ છીએ, તેનું વાસ્તવિક નામ "અંગુષ્ઠ" છે. મનુષ્યના પ્રત્યેક હાથ તેમ જ પગમાં પાંચ-પાંચ આંગળીઓ આવેલી છે. આમ દરેક માનવશરીરને કુલ વીસ આંગળીઓ હોય છે.