અથરનાલા સેતુ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
અથરનાલા સેતુ, પુરી

અથરનાલા સેતુ ઓરિસ્સા રાજ્યના પુરી શહેરમાં માંડુપુર નદી પર બનાવવામાં આવેલ છે. અથરનાલા સેતુનું બાંધકામ ૧૩મી સદીમાં થયું હતું. પુરી શહેરના પ્રવેશદ્વાર પર આ સેતુ ૮૫ મીટર લાંબો અને ૧૧ મીટર પહોળો છે. આ પુલને મધ્યયુગના સમયગાળાની સ્થાપત્ય કલાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ ગણવામાં આવે છે.