અમદાવાદ જનમાર્ગ સ્ટેશનોની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
અમદાવાદ જનમાર્ગ સ્ટેશનોનો નકશો (ઓગસ્ટ ૨૦૧૮)

આ સંપૂર્ણ યાદી અમદાવાદ, ગુજરાત ખાતેના જનમાર્ગ બસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ (BRTS) ના સ્ટેશનો વિશે માહિતી ધરાવે છે.

માર્ગ અને સ્ટેશનો[ફેરફાર કરો]

વર્તમાન સમયમાં ૧૨ જેટલા વિવિધ માર્ગો પર સેવા ચાલુ છે, જેમાં ૧૨૬ જનમાર્ગ (બીઆરટીએસ) સ્ટેશનો આવે છે:

હાલમાં આ માર્ગો પર ૧૨૬ જનમાર્ગ (બીઆરટીએસ) સ્ટેશનો છે.

લાઇન નં. ૧ ( આરટીઓ સર્કલ - મણીનગર )[ફેરફાર કરો]

 • આરટીઓ સર્કલ
 • રાણીપ
 • ભાવસાર હોસ્ટેલ
 • અખબારનગર
 • પ્રગતિનગર
 • શાસ્ત્રીનગર
 • જયમંગલ
 • સોલા ક્રોસ રોડ
 • વાળીનાથ ચોક
 • મેમનગર
 • ગુજરાત યુનિવર્સિટી
 • અંધજન મંડળ (IIM)
 • હિંમતલાલ પાર્ક
 • શિવરંજની
 • ઝાંસી કી રાની
 • નેહરુનગર
 • માણેકબાગ
 • ધરણીધર દેરાસર
 • અંજલિ ચાર રસ્તા
 • ચંદ્રનગર
 • ખોડિયારનગર
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ
 • વૈકુંઠધામ મંદિર
 • સ્વામિનારાયણ કોલેજ
 • કાંકરીયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ || મીરા સિનેમા ચાર રસ્તા, ભૈરવનાથ રોડ, જવાહર ચોક, સ્વામિનારાયણ મંદિર
 • કાંકરીયા તળાવ
 • રામબાગ
 • મણીનગર ચાર રસ્તા
 • મણીનગર

લાઇન નં. ૨ ( અંજલિ (વાસણા) - નરોડા ગામ )[ફેરફાર કરો]

 • વાસણા
 • અંજલિ
 • ચંદ્રનગર
 • ખોડિયારનગર
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ
 • દાણીલીમડા રોડ
 • છીપા સોસાયટી
 • ચંડોળા તળાવ
 • બીઆરટીએસ વર્કશોપ
 • કાશીરામ ટેક્ષટાઈલ
 • નારોલ
 • મુકેશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
 • ઈસનપુર
 • ઘોડાસર
 • જશોદાનગર ચાર રસ્તા
 • (અમદાવાદ-વડોદરા) એક્સપ્રેસ હાઇવે જંકશન
 • સીટીએમ ક્રોસ રોડ
 • પૂર્વદીપ સોસાયટી
 • જોગેશ્વરી સોસાયટી
 • રબારી કોલોની
 • રામરાજ્ય નગર
 • રામેશ્વર પાર્ક
 • ગીતા ગૌરી સિનેમા
 • સોની ની ચાલી
 • વિરાટનગર
 • બાપુનગર એપ્રોચ
 • લીલાનગર
 • ઠક્કરનગર એપ્રોચ
 • હીરાવાડી
 • વિજય પાર્ક
 • કૃષ્ણ નગર
 • ધનુષ ધારી મંદિર
 • નરોડા એસટી વર્કશોપ
 • બેઠક
 • નરોડા ગામ

લાઇન નં. ૩ ( આરટીઓ સર્કલ - નરોડા )[ફેરફાર કરો]

 • આરટીઓ સર્કલ
 • રાણીપ 
 • ભાવસાર હોસ્ટેલ 
 • અખબારનગર 
 • પ્રગતિનગર 
 • શાસ્ત્રીનગર 
 • જયમંગલ 
 • સોલા ક્રોસ રોડ 
 • વાળીનાથ ચોક 
 • મેમનગર 
 • ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
 • અંધજન મંડળ (IIM)
 • હિંમતલાલ પાર્ક 
 • શિવરંજની 
 • ઝાંસી કી રાની 
 • નેહરુનગર 
 • માણેકબાગ 
 • ધરણીધર દેરાસર 
 • અંજલિ ચાર રસ્તા 
 • ચંદ્રનગર 
 • ખોડિયારનગર 
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ
 • દાણીલીમડા રોડ
 • છીપા સોસાયટી
 • ચંડોળા તળાવ
 • બીઆરટીએસ વર્કશોપ
 • કાશીરામ ટેક્ષટાઈલ
 • નારોલ
 • મુકેશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
 • ઈસનપુર
 • ધોડાસર
 • જશોદાનગર ચાર રસ્તા
 • (અમદાવાદ-વડોદરા) એક્સપ્રેસ હાઇવે જંકશન
 • સીટીએમ ક્રોસ રોડ 
 • પૂર્વદીપ સોસાયટી 
 • જોગેશ્વરી સોસાયટી 
 • રબારી કોલોની 
 • રામરાજ્ય નગર 
 • રામેશ્વર પાર્ક 
 • ગીતા ગૌરી સિનેમા 
 • સોની ની ચાલી 
 • વિરાટનગર 
 • બાપુનગર એપ્રોચ 
 • લીલાનગર 
 • ઠક્કરનગર એપ્રોચ 
 • હીરાવાડી
 • વિજય પાર્ક
 • કૃષ્ણ નગર
 • ધનુષ ધારી મંદિર
 • નરોડા

લાઇન નં. ૪ ( આરટીઓ સર્કલ - સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા) )[ફેરફાર કરો]

 • આરટીઓ સર્કલ
 • રાણીપ
 • એન. આર. પટેલ પાર્ક
 • રામાપીર નો ટેકરો
 • જુના વાડજ
 • ગુરુદ્વારા
 • હનુમાનપુરા
 • સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા)

લાઇન નં. ૫ ( ઘુમા - ઈસ્કોન - મણીનગર )[ફેરફાર કરો]

 • ઘુમા
 • ઘુમા ગામ
 • બોપલ
 • બોપલ એપ્રોચ
 • આંબલી ગામ
 • સ્વાગત બંગલો
 • જયંતિલાલ પાર્ક
 • અશોક વાટિકા
 • અંતરિક્ષ કોલોની
 • ઈસ્કોન મંદિર
 • ઈસ્કોન ક્રોસ રોડ
 • રમદેવનગર
 • ઇસરો
 • સ્ટાર બજાર
 • જોધપુર ક્રોસ રોડ
 • શિવરંજની
 • ઝાંસી કી રાની
 • નેહરુનગર 
 • માણેકબાગ 
 • ધરણીધર દેરાસર 
 • અંજલિ ચાર રસ્તા 
 • ચંદ્રનગર 
 • ખોડિયારનગર 
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ 
 • વૈકુંઠધામ મંદિર 
 • સ્વામિનારાયણ કોલેજ 
 • કાંકરીયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ || મીરા સિનેમા ચાર રસ્તા, ભૈરવનાથ રોડ, જવાહર ચોક, સ્વામિનારાયણ મંદિર 
 • કાંકરીયા તળાવ 
 • રામબાગ 
 • મણીનગર ચાર રસ્તા 
 • મણીનગર

લાઇન નં. ૬ ( સોની ની ચાલી - ઓઢવ - એસ પી રિંગ રોડ )[ફેરફાર કરો]

 • અજીત મિલ
 • સોની ની ચાલી
 • ગ્રીડ સ્ટેશન
 • ઓઢવ ફાયર સ્ટેશન
 • વલ્લભ નગર
 • છોટાલાલ ની ચાલી
 • મોરલીધર સોસાયટી
 • ઓઢવ તળાવ (ગામ)
 • એસ પી રિંગ રોડ
 • છેલ્લું સ્ટેશન

લાઇન નં. ૭ ( સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા) - સાયન્સ સિટી એપ્રોચ )[ફેરફાર કરો]

 • સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા)
 • હનુમાનપુરા
 • ગુરુદ્વારા
 • જુના વાડજ
 • રામાપીર નો ટેકરો
 • નવા વાડજ
 • ભાવસાર હોસ્ટેલ
 • અખબારનગર
 • પ્રગતિનગર
 • શાસ્ત્રીનગર
 • જયમંગલ
 • પારસનગર
 • પાર્શ્ચનાથ જૈન મંદિર
 • ભુયંગદેવ
 • સતાધાર
 • સોલા બ્રિજ
 • સાયન્સ સિટી એપ્રોચ

લાઇન નં. ૮ ( ચાંદખેડા - વિસત જંકશન - મણીનગર )[ફેરફાર કરો]

 • ઝુંડાલ સર્કલ
 • ચાંદખેડા (ગામ)
 • શિવ શક્તિ નગર
 • જનતાનગર
 • અવની ભવન (ઓએનજીસી)
 • વિસત ગાંધીનગર જંકશન
 • મોટેરા ક્રોસ રોડ
 • સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન
 • સાબરમતી મ્યુનિસિપલ સ્વિમિંગ પૂલ
 • રાઠી એપાર્ટમેન્ટ
 • સાબરમતી પાવર હાઉસ
 • આરટીઓ સર્કલ 
 • રાણીપ 
 • ભાવસાર હોસ્ટેલ 
 • અખબારનગર 
 • પ્રગતિનગર 
 • શાસ્ત્રીનગર 
 • જયમંગલ 
 • સોલા ક્રોસ રોડ 
 • વાળીનાથ ચોક 
 • મેમનગર 
 • ગુજરાત યુનિવર્સિટી  
 • અંધજન મંડળ (IIM) 
 • હિંમતલાલ પાર્ક  
 • શિવરંજની 
 • ઝાંસી કી રાની 
 • નેહરુનગર 
 • માણેકબાગ 
 • ધરણીધર દેરાસર 
 • અંજલિ ચાર રસ્તા 
 • ચંદ્રનગર 
 • ખોડિયારનગર 
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ
 • વૈકુંઠધામ મંદિર 
 • સ્વામિનારાયણ કોલેજ 
 • કાંકરીયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ || મીરા સિનેમા ચાર રસ્તા, ભૈરવનાથ રોડ, જવાહર ચોક, સ્વામિનારાયણ મંદિર 
 • કાંકરીયા તળાવ 
 • રામબાગ 
 • મણીનગર ચાર રસ્તા 
 • મણીનગર

લાઇન નં. ૯ ( આરટીઓ સર્કલ - ટાઉન હોલ (એલીસબ્રિજ) - મેમકો - નરોડા )[ફેરફાર કરો]

 • આરટીઓ સર્કલ
 • રાણીપ
 • નવા વાડજ
 • રામાપીર નો ટેકરો
 • જુના વાડજ
 • ગુરુદ્વારા
 • હનુમાનપુરા
 • સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા)
 • કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન (અમદાવાદ-ભારત)
 • સારંગપુર દરવાજા
 • કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ
 • રાયપુર દરવાજા
 • આસ્ટોડીયા દરવાજા
 • આસ્ટોડીયા ચકલા
 • મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કચેરી
 • રાઈખડ ક્રોસ રોડ
 • લોકમાન્ય તિલક બેગ
 • ટાઉન હોલ

૨) ટાઉન હોલ થી નરોડા માર્ગ:-

 • ટાઉન હોલ
 • લોકમાન્ય તિલક બેગ
 • રાઈખડ ક્રોસ રોડ
 • મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કચેરી
 • આસ્ટોડીયા ચકલા
 • આસ્ટોડીયા દરવાજા
 • રાયપુર દરવાજા
 • કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ
 • સારંગપુર દરવાજા
 • કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન (અમદાવાદ-ભારત)
 • જી. સી. એસ. હોસ્પિટલ
 • અરવિંદ મિલ
 • જિનિંગ પ્રેસ
 • નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટ
 • મેમકો ક્રોસ રોડ
 • મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નોર્થ ઝોન ઓફિસ
 • નરોડા

લાઇન નં. ૧૦ ( અંજલિ (વાસણા) - કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન (અમદાવાદ સેન્ટ્રલ) )[ફેરફાર કરો]

 • અંજલિ (વાસણા)
 • ચંદ્રનગર 
 • ખોડિયારનગર
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ
 • વૈકુંઠધામ મંદિર
 • સ્વામિનારાયણ કોલેજ
 • રાયપુર દરવાજા
 • કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ
 • સારંગપુર દરવાજા
 • કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન (અમદાવાદ)

લાઇન નં. ૧૧ ( આરટીઓ સર્કલ - નેહરુનગર - કાલુપુર - આરટીઓ સર્કલ )[ફેરફાર કરો]

 • આરટીઓ સર્કલ
 • રાણીપ 
 • ભાવસાર હોસ્ટેલ 
 • અખબારનગર 
 • પ્રગતિનગર 
 • શાસ્ત્રીનગર 
 • જયમંગલ 
 • સોલા ક્રોસ રોડ 
 • વાળીનાથ ચોક 
 • મેમનગર 
 • ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
 • અંધજન મંડળ (IIM) 
 • હિંમતલાલ પાર્ક 
 • શિવરંજની 
 • ઝાંસી કી રાની 
 • નેહરુનગર 
 • એલ કોલોની
 • પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ
 • ગુલબાઈ ટેકરા એપ્રોચ
 • એલ ડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ
 • ટાઉન હોલ
 • લોકમાન્ય તિલક બેગ
 • રાઈખડ ક્રોસ રોડ
 • મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કચેરી
 • આસ્ટોડીયા ચકલા 
 • આસ્ટોડીયા દરવાજા 
 • રાયપુર દરવાજા 
 • કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ 
 • સારંગપુર દરવાજા 
 • કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન (અમદાવાદ)
 • સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા)
 • હનુમાનપુરા
 • ગુરુદ્વારા
 • જુના વાડજ
 • રામાપીર નો ટેકરો
 • નવા વાડજ
 • રાણીપ
 • આરટીઓ સર્કલ

લાઇન નં. ૧૨ ( અંજલિ (વાસણા) - કાલુપુર - અખબારનગર - અંજલિ (વાસણા) )[ફેરફાર કરો]

 • અંજલિ (વાસણા)
 • ચંદ્રનગર 
 • ખોડિયારનગર 
 • દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ
 • વૈકુંઠધામ મંદિર 
 • સ્વામિનારાયણ કોલેજ 
 • રાયપુર દરવાજા 
 • કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ 
 • સારંગપુર દરવાજા 
 • કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન (અમદાવાદ)
 • સરકારી લિથો પ્રેસ (દિલ્હી દરવાજા) 
 • હનુમાનપુરા 
 • ગુરુદ્વારા 
 • જુના વાડજ 
 • રામાપીર નો ટેકરો 
 • નવા વાડજ 
 • ભાવસાર હોસ્ટેલ 
 • અખબારનગર 
 • પ્રગતિનગર 
 • શાસ્ત્રીનગર 
 • જયમંગલ 
 • સોલા ક્રોસ રોડ 
 • વાળીનાથ ચોક 
 • મેમનગર 
 • ગુજરાત યુનિવર્સિટી 
 • અંધજન મંડળ (IIM) 
 • હિંમતલાલ પાર્ક 
 • શિવરંજની 
 • ઝાંસી કી રાની 
 • નેહરુનગર 
 • માણેકબાગ
 • ધરણીધર દેરાસર
 • અંજલિ (વાસણા)

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]