એપોલો ૧૧

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
એપોલો ૧૧ પદક

એપોલો ૧૧, ( અંગ્રેજી:Apollo 11) ચંદ્ર પર સમાનવ ઉતરાણ કરતું સૌપ્રથમ અભિયાન હતું. તે એપોલો કાર્યક્રમનું પાંચમું સમાનવ અવકાશ ઉડાન હતું, તેમજ ચંદ્ર કે ચંદ્રનાં ભ્રમણપથમાં જનાર ત્રીજું સમાનવ યાન હતું. આ યાનનું પ્રક્ષેપણ સોળમી જુલાઈ, ૧૯૬૯નાં રોજ કરવામાં આવ્યું હતું.