કુદરત

વિકિપીડિયામાંથી
હોપટોન ધોધ, ઑસ્ટ્રેલિયા
ગાલુજુંગ જ્વાળામુખી ફાટવાની ઘટના સમયે ત્રાટકેલી વીજળી, પશ્ચિમ જાવા, ૧૯૮૨
વિશ્વના સર્જનની સમયરેખા
-13 —
-12 —
-11 —
-10 —
-9 —
-8 —
-7 —
-6 —
-5 —
-4 —
-3 —
-2 —
-1 —
0 —
અવકાશનું વિસ્તરણ
પ્રથમ પ્રકાશનો ઉદ્ભવ
બ્રહ્માંડના વિસ્તરણને વેગ
સૂર્યમાળાનું સર્જન અને વિકાસ
એકકોષીય જીવન
બહુ કોષીય જીવન
જમીન પરની જીવસૃષ્ટિ
ડાર્ક એનર્જી
ડાર્ક મેટર
બિગ બેંગ અથવા પ્રાચીન બ્રહ્માંડ
શરૂઆતી આકાશગંગા
શરૂઆતી ક્વાસાર
ઓમેગા સેન્ચ્યુરીનું સર્જન
એન્ડ્રોમેડા આકાશગંગાનું સર્જન
આપણી આકાશગંગાનું સર્જન
આલ્ફા સેન્ચ્યુરીનું સર્જન
પ્રારંભિક પૃથ્વી
પ્રારંભિક જીવન
પ્રારંભિક ઓક્સિજન
વાતાવરણમાં ઓક્સિજન
પ્રારંભિક જૈવિક પ્રજનનની શરૂઆત
કેમ્બ્રિયન સમયગાળો
શરૂઆતી મનુષ્ય
જી


બ્ર
હ્માં

નું

ર્જ
દ્વિ પરિમાણી માપ: બિલિયન વર્ષ.

કુદરત બહોળા અર્થમાં વાસ્તવિક અથવા અવાસ્તવિક વિશ્વ અથવા બ્રહ્માંડ છે. "કુદરત" વિશ્વમાં બનતી ઘટના અથવા જીવન સાથે જોડાયેલ છે. કુદરતનો અભ્યાસ વિજ્ઞાનનો મુખ્ય હેતુ છે. મનુષ્ય કુદરતનો ભાગ હોવા થતાં મનુષ્ય દ્વારા થતી ક્રિયાઓ કુદરતી ક્રિયાઓ કે ઘટના કરતાં અલગ રીતે જોવામાં આવે છે.