લખાણ પર જાઓ

કુદરત

વિકિપીડિયામાંથી
હોપટોન ધોધ, ઑસ્ટ્રેલિયા
ગાલુજુંગ જ્વાળામુખી ફાટવાની ઘટના સમયે ત્રાટકેલી વીજળી, પશ્ચિમ જાવા, ૧૯૮૨

કુદરત બહોળા અર્થમાં વાસ્તવિક અથવા અવાસ્તવિક વિશ્વ અથવા બ્રહ્માંડ છે. "કુદરત" વિશ્વમાં બનતી ઘટના અથવા જીવન સાથે જોડાયેલ છે. કુદરતનો અભ્યાસ વિજ્ઞાનનો મુખ્ય હેતુ છે. મનુષ્ય કુદરતનો ભાગ હોવા થતાં મનુષ્ય દ્વારા થતી ક્રિયાઓ કુદરતી ક્રિયાઓ કે ઘટના કરતાં અલગ રીતે જોવામાં આવે છે.