ગોરખપુર

વિકિપીડિયામાંથી

ગોરખપુર ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના ગોરખપુર જિલ્લાનું તથા ગોરખપુર વિભાગીય પ્રમંડળનું વહિવટી મુખ્ય મથક છે. આ શહેર રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં ભારત દેશની નેપાળ સાથેની ઉત્તર સીમા નજીક આવેલું છે.