ઘોરખોદિયું

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઘોરખોદિયું
Honey badger.jpg
ઘોરખોદિયું
સ્થાનિક નામ ઘોરખોદિયું, ઘોર ખોદીયું, વેઝુ, બરટોડી, ઘૂરનાર
અંગ્રેજી નામ Honey Badger કે Indian Ratel
વૈજ્ઞાનિક નામ Mellivora capensis
આયુષ્ય ૨૦ વર્ષ
લંબાઇ ૬૦ સેમી. (પુંછડી ૧૫ સેમી.)
ઉંચાઇ ૨૫ થી ૩૦ સેમી.
વજન ૮ થી ૧૦ કિલો
ગર્ભકાળ ૬ માસ, ૨ બચ્ચા
દેખાવ રીંછ જેવો દેખાવ, તિક્ષ્ણ નહોર અને મજબુત દાંત, શરીરનો ઉપલો અડધો ભાગ સફેદ-રાખોડી અને નીચેનો અડધો ભાગ કાળો હોય છે.
ખોરાક નાના પશુ, પક્ષી, જીવડાં, ફળ અને મધ.
વ્યાપ સમગ્ર ગુજરાત
રહેણાંક પાનખર જંગલો, ખડકાળ વિસ્તાર અને નદીનાં કોતરો
ઉપસ્થિતિ ના ચિન્હો જમીનમાંથી કંદ કાઢી ખાવાની આદતને કારણે કંદ ખોદાયેલ જગ્યાઓ પરથી ઉપસ્થિતિ જાણી શકાય છે.
નોંધ
આ માહિતી 'વન વિભાગ ગુજરાત' દ્વારા પ્રકાશીત "ગુજરાતના સસ્તન વન્ય પ્રાણીઓ" પુસ્તક,પાના ક્રમાંક-૧૮ ના આધારે અપાયેલ છે.


વર્તણુક[ફેરફાર કરો]

નદી કાંઠે દર બનાવીને રહે છે. નિશાચર અને બહુ શરમાળ પ્રાણી છે, તેથી જોવાની શક્યતા ઓછી રહે છે. આ પ્રાણી કબર ખોદી અને મડદાં ચોરી જતું હોવાની માન્યતાને કારણે "ઘોરખોદિયું" નામ પડેલ છે.