ચર્ચા:કારગિલ યુદ્ધમાં

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Vyom, this redirect should not be a problem. Redirects (when correct) are cheap. We'll waste many more pages simply trying to delete them. Such kind of redirects with grammatical suffixes will ensure fewer red links in article pages. Please rethink about this. For example, en.wiki mostly has redirects for plural forms. Regards, Rahul Bott (talk) ૧૭:૨૭, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

I get your point but the problem is this will create a ton of redirects that is why we should refrain unless it is absolutely necessary. In this case કારગિલ યુદ્ધમાં simply means in kargil war which is not much different from kargil war original article. Too many redirects will create a lot of complications just like too many categories. Personally I am against too many redirects and too many categories. I like to keep them to bare minimum.--Vyom25 (talk) ૧૭:૪૦, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

When the redirects are correct, there shouldn't be any problem. They do not require much maintenance after all. And you being such a senior editor certainly know that even if we do delete redirects, they do occupy the same amount of space on servers which they otherwise would have. I'm not suggesting to start a mission on creating suffix-related redirects, but let's not discourage them either. And yes, I'm happy to tell you that I have learnt a bit of Gujarati in past one month to understand કારગિલ યુદ્ધમાં == in the Kargil War :-) Regards, Rahul Bott (talk) ૧૭:૫૪, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Okay, but I would advise you to don't waste time creating this sort of redirects instead work on some other articles. I am removing deletion tag. Glad you are learning Gujarati.--Vyom25 (talk) ૧૮:૨૨, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

I agree with you but sadly, my current level of Gujarati is not upto the level of being able to create a page. I can only do such maintenance work. I feel that by creating such redirects, tagging, ref sections, shortening opening sentences of articles I am able to help the project and other fellow (and new) editors. Hopefully, one fine day I will be able to create a full article of myself :-) Cheers to that thought, Rahul Bott (talk) ૨૧:૧૮, ૪ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હું વ્યોમભાઈની પ્રારંભિક દલીલ સાથે સહમત છું, આવા રિડાયરેક્ટ નકામા છે, અને તેમ કરતા મૂળ લેખોની સંખ્યા કરતા રિડાયરેક્ટ પેજીસ ઓછામાં ઓછા પાંચ ગણા થઈ જશે. જેમકે કારગિલ યુદ્ધમાં, ચર્ચા:કારગિલ યુદ્ધનું, ચર્ચા:કારગિલ યુદ્ધના, ચર્ચા:કારગિલ યુદ્ધની, ચર્ચા:કારગિલ યુદ્ધનો... તાત્કાલિક દૂર કરવું જોઈએ.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૨:૨૧, ૨૩ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મારી પણ સહમતી સમજવી કારણ કે આ પ્રકારના રીડાયરેક્ટ સમય અને સાધન બંનેનો વ્યય છે.--Vyom25 (talk) ૧૩:૨૪, ૨૩ મે ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]