ડોલ્ફિન

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
સામાન્ય ડોલ્ફિન
બોટલનોઝ ડોલ્ફિન
સ્પોટેડ ડોલ્ફિન
એટલાન્ટિક સ્પોટેડ ડોલ્ફિન
કોમેરસન્સ ડોલ્ફિન
ડસ્કી ડોલ્ફિન
કિલર વ્હેલ
એમેઝોન નદીની ડોલ્ફિન

ડોલ્ફિન એક જળચર સસ્તન પ્રાણી છે, જે નદીઓ તેમજ સમુદ્રમાં જોવા મળે છે. ડોલ્ફિનની ૪૦થી વધુ જાતો સમગ્ર વિશ્વમાં મળી આવે છે.