લખાણ પર જાઓ

નાશ પામેલા કપોત

વિકિપીડિયામાંથી

નામશેષ કપોત (અં:Raphines)
Temporal range: તાજેતરનું
Skeletons of the Dodo and the Rodrigues Solitaire compared, not to scale
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
Extinct  (c.)
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: કપોતાકાર
Family: કપોત કુળ
Subfamily: નામશેષ કપોત (અં:Raphinae)
વેટમોર, ૧૯૩૦
Genera

Pezophaps
Raphus

સમાનાર્થી (વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ)/અન્ય નામ
  • Dididae Swainson, 1835
  • Didinae
  • Raphidae Poche, 1904 (unavailable)
  • Pezophabidae Hachisaka, 1953

નાશ પામેલા કપોત એ કપોત કુળના એવા કુટુંબનું નામ છે કે જેના બધા જ સભ્યોનો પૃથ્વી પરથી વિનાશ થઇ ચુક્યો છે અને હવે જે જોવા મળતા નથી. તેઓ મોટેભાગે મોરેશીયસ અને રોડ્રીગ્સ ટાપુઓ પર વિદ્યમાન હતા પણ માનવ સર્જીત શીકાર કે માનવ વસાહતો સાથે બીજા પ્રદેશોમાંથી આયાતકરાયેલ શીકારી સસ્તન પ્રાણીઓની જાતીઓના આક્રમણ સામે ટકી ના શક્યા અને ૧૭મી સદીથી નામશેષ થઇ ગયા.

પ્રાથમિક નિરીક્ષણ[ફેરફાર કરો]

આ પેટા-શાખાઓ ન ધરાવતી શાખા કપોતાકાર ગોત્રનો ભાગ છે અને પેઝોફસ અને રફસ નામની બે જાતીઓ ધરાવે છે. કોઇપણ શીકારી વગરના ટાપુઓ પર નિર્ભયપણે વસતા હોવાના પરીણામે, ફોસ્ટરના નિયમ મુજબ, આ વિભાગના પક્ષીઓની સંખ્યા કોઇ એક સમયે અચંબિત કરે એટલી મોટી સંખ્યાએ પહોચી હતી.
ગૌરા વિક્ટોરીયા (અં:Goura victoria)


કાલોએનસ નીકોબારીયા (અં:Caloenas nicobarica)
(અં:Pezophaps solitaria)(અં:Raphus cucullatus)
(અં:Didunculus strigirostris)