પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ

વિકિપીડિયામાંથી
વિલુપ્તવિલુપ્તવન્યજગતમાં વિલુપ્તચિંતાકારક રીતે જોખમમાંજોખમમાંઅંશત: નિર્બળડરામણી સ્થિતિ આસપાસજોખમમાંઓછી ચિંતાજનકઓછી ચિંતાજનકIUCN conservation statuses

સજીવોની પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ .

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]