પંજાબી

વિકિપીડિયામાંથી

પંજાબી શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે.