પાટણ તાલુકો, મહારાષ્ટ્ર

વિકિપીડિયામાંથી

પાટણ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના સાતારા જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. પાટણ નગર ખાતે આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે.

સાતારા જિલ્લાના તાલુકાઓ
સાતારા તાલુકો | કરાડ તાલુકો | વાઇ તાલુકો | મહાબળેશ્વર તાલુકો | ફલટણ તાલુકો | માણ તાલુકો | ખટાવ તાલુકો | કોરેગાંવ તાલુકો | પાટણ તાલુકો | જાવળી તાલુકો | ખંડાળા તાલુકો