ફારસી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ફારસી એક વિશેષણ છે અને તે ઈરાન સાથે જોડાયેલા કોઈ શબ્દ માટે વપરાયો હોય, જેમકે: