ફાલસા (વનસ્પતિ)

વિકિપીડિયામાંથી

ફાલસા Grewia asiatica
ફાલસાનાં પાંદડાં અને ફુલો
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Malvales
Family: Malvaceae
Subfamily: Grewioideae
Genus: 'Grewia'
Species: ''G. asiatica''
દ્વિનામી નામ
Grewia asiatica
સમાનાર્થી (વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ)/અન્ય નામ

Grewia subinaequalis DC.
Grewia hainesiana Hole
Microcos lateriflora L.

ફાલસા (હિંદી:फ़ालसा; વૈજ્ઞાનિક નામ:Grewia asiatica) એ એક વનસ્પતિ છે. આ વનસ્પતિનાં પાકાં ફળ ખાવામાં તથા શરબત બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

ભારતીય ઉપખંડના પુરાતન અને વૈદિક આરોગ્ય શાસ્ત્ર આયુર્વેદ પ્રમાણે આ વનસ્પતિનાં ફળોનો તેના ચોક્કસ ગુણોને કારણે ઔષધિય ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે.