શ્રેણી:આયુર્વેદિક ઓસડિયાં

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીમાં આયુર્વેદમાં ઓસડ તરીકે ઉલ્લેખીત પદાર્થો, વનસ્પતિઓનો સમાવેશ થાય છે.