બુંદેલી ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી

બુંદેલી ભાષા ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઝારખંડ રાજ્યોમાં વહેંચાયેલા બુંદેલખંડ પ્રદેશમાં વહેવારમાં વપરાતી મુખ્ય ભાષા છે. આ ભાષા હિન્દી ભાષા પરથી ઉતરી આવેલી ભાષા છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર તેમ જ મધ્ય ભારતમાં આવેલાં ઘણાં રાજ્યોમાં લોકો આ ભાષા બોલી, વાંચી કે લખી શકે છે.

આ ભાષાને લખવા માટે દેવનાગરિ લિપિનો ઉપયોગ થાય છે.