બોમ્બે ઢાલપૂચ્છ (સર્પ)

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
બોમ્બે ઢાલપૂચ્છ
પર્યાવરણ સંરક્ષણ સ્થિતિ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: પ્રાણી
Phylum: મેરૂદંડી
Class: સરિસૃપ
Order: સ્કુઆમાટા
Family: યુરોપેલ્ટીડેઈ
Species: Bombay Shield Tail Snake
દ્વિનામી નામ
Uropeltis macrolepis

બોમ્બે ઢાલપૂચ્છ ( અંગ્રેજી: Bombay Shield Tail Snake, Large Scaled Shield Tail Snake દ્વિપદ-નામ: Uropeltis macrolepis) એ ગુજરાતમાં દેખાતી સર્પોના કુલ બાર(૧૨) કુટુંબોની ત્રેસઠ[૧] (૬૩) જાતિઓમાંની એક બિનઝેરી સર્પની જાતી છે.

ઓળખ[ફેરફાર કરો]

આ સર્પ ગુજરાતમાં ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર રાજ્યોની સરહદ પર આવેલા વિસ્તારોમાં જ જોવા મળે છે[૨]. કેમકે તેમને વધુ ભેજવાળુ વાતાવરણ, ડૂગરાળ પ્રદેશ અને ગાઢ જંગલો જ માફક આવે છે[૨]. આ સાપની પૂછડી પર ઢાલ જેવું ભીંગડું હોય છે[૨]. શરીરનો મુખ્ય રંગ ચળકતો જાંબુડી બદામી અને એ પર નારંગી ટપકા વાળો હોય છે. ટપકાઓનું કદ પેેટ બાજુ વધારે મોટું હોય છે. મહત્તમ લંબાઈ ૩૦ સેન્ટીમીટર નોંધવામાં આવી છે[૩].

ઢાલપૂચ્છની પૂંછડી

આહાર[ફેરફાર કરો]

ઢાંલીયા ન હોય એવા જીવડાં, અળસિયા, ઉધઈ, કીડી-મંકોડા અને એમના ઇંડા - આ બધુ આ સર્પનું મુખ્ય ભોજન છે[૨].

પ્રજનન[ફેરફાર કરો]

પ્રજનન દરમ્યાન ૩ થી ૮ બચ્ચાને જન્મ આપે છે. ઈંડા મુકતો નથી[૨].

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. દેસાઈ, અજય મ. (એપ્રિલ ૨૦૧૭). સર્પ સંદર્ભ (ગુજરાતનાં સાપ વિષે માહિતિ). પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળ. p. ૧૪.
  2. ૨.૦ ૨.૧ ૨.૨ ૨.૩ ૨.૪ દેસાઈ, અજય મ. (એપ્રિલ ૨૦૧૭). સર્પ સંદર્ભ (ગુજરાતનાં સાપ વિષે માહિતિ). પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળ. p. ૧૪૪.
  3. દેસાઈ, અજય મ. (એપ્રિલ ૨૦૧૭). સર્પ સંદર્ભ (ગુજરાતનાં સાપ વિષે માહિતિ). પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળ. p. ૧૪૪.