ભૂગોળ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
પૃથ્વીનો ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય નક્શો (મધ્યમ) (મોટો ૨ MB)

ભૂગોળ (એ પૃથ્વી પર આવેલાં સ્થળો તથા તેમાં રહેલા પારિમાણિક તથા માનવીય ફેરફારોના અભ્યાસનું શાસ્ત્ર છે. "ભૂ" નો અર્થ સંસ્કૃતમાં પૃથ્વી થાય છે.

આધુનિક ભૂગોળશાસ્ત્ર એ એક વૈવિધ્યપૂર્ણ શાખાછે જેમાં લગભગ તમામ અન્ય વિજ્ઞાન ના અંશ જોવા મળે છે. ભૂગોળ એ અત્યંત વ્યાપક વિષય હોવાથી તેની વ્યાખ્યા કરવી કે તેને વિજ્ઞાન કે સમાજશાસ્ત્ર જેવા વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવું એ એક મુશ્કેલ કામ છે, અને આવા પ્રયત્નો અવારનવાર વિવાદો આમંત્રે છે.ભૂગોળ એ વ્યાપક વિજ્ઞાન છે.ભૂગોળશાસ્ત્ર શાસ્ત્ર જુનો શબ્દ છે.કોઇ વિષય જેનો અભ્યાસ વિજ્ઞાનિક રીતે થતો હોય તેને વિજ્ઞાન કેહવાય.સમાજશાસ્ત્ર પણ વિજ્ઞાન કેહવાય,