ભેરી

વિકિપીડિયામાંથી

ભેરી (માદા), ભેરી બચ્ચો (નર) એ એક પાળીને કેળવી શકાય એવુ શીયાચશ્મ બાજ પક્ષી છે. ઉત્તર અમેરિકામાં એને બતક બાજ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ફાલ્કોનીડે પરિવારનું લગભગ આખી દુનિયામાં જોવા મળતું શીકારી પંખી છે. ભેરી તેની ઝડપ માટે પ્રખ્યાત છે. શીકાર કરતી વેળાએ લાક્ષણિક શિકાર સ્ટોપ (હાઈ-સ્પીડ ડાઈવ) દરમિયાન એની ઝડપ 200 mph (320 km/h) થી વધુ સુધી પહોંચે છે જેને કારણે એને વિશ્વનું સૌથી ઝડપી પક્ષી ગણવામાં આવે છે. ભેરી લૈંગિક રીતે દ્વિરૂપી હોય છે, જેમાં માદાઓ નર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે મોટી હોય છે.

ભેરી રોયલ નેશનલ પાર્ક, ન્યુ સાઉથ વેલ્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા
જ્હોન જેમ્સ ઓડુબોન દ્વારા ચિત્ર
કચ્છ, ગુજરાત, ભારતના રણમાં તેના નિવાસસ્થાનમાં