મનોવિષ્લેષણ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મનોવિષ્લેષણમનોવિજ્ઞાનની એક વિચાર ધારા છે. મનોવિજ્ઞાનમાં મનોવિષ્લેષણ એ એક વાદ છે. જેમા સિગ્મન્ડ ફ્રોઇડનો મહત્વ નો ભાગ હતો. આ વાદ મનનાં ૩ ભાગ રજુ કરે છે:

૧. જાગૃત મન
૨. અજાગૃત મન, અને
૩. અર્ધજાગૃત મન

માનવીના વર્તન પર અજાગૃત મન અને અર્ધજાગૃત મનનો સૌથી વધુ પ્રભાવ હોય છે. સિગ્મન ફ્રોઇડ સ્વપ્નને અજાગૃત મન સુધી પહોચવાનો રાજમાર્ગ કહે છે. અજાગૃત મન સુધી પહોચવાથી વ્યકતીનાં 'સ્વ'ને સમજી શકાય છે.

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]