લખાણ પર જાઓ

રાઠવી

વિકિપીડિયામાંથી


રાઠવી
વંશભીલ
સ્થાનિક વક્તાઓ
47,801
ભાષા કુળ
ઇન્ડો-યુરોપિયન
 • ઇન્ડો-ઇરાનિયન
  • ઇન્ડો-આર્યન
   • ઉત્તરપશ્ચિમ વિસ્તાર
    • ભીલ
     • 'રાઠવી'
લિપિ
ગુજરાતી
ભાષા સંજ્ઞાઓ
ISO 639-3bgd

રાઠવી ભાષા ગુજરાત નાં છોટાઉદેપુર , વડોદરા , પંચમહાલ , દાહોદ બોલાતી ભાષા છે. રાઠવી એ ઇન્ડો-આર્યન ભાષા સમુહની જ ભાષા છે, જેમાં મોટા ભાગની ભારતીય ભાષાઓનો સમાવેશ થાય છે

રાઠવી બરેલી એ ભારતની ભીલ ભાષાઓ છે, જે મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં બોલાય છે. તે બરેલી નામની અન્ય બે ભાષાઓની નજીક છે, પરંતુ તેમની સાથે પરસ્પર સમજી શકાય તેવું નથી. તે રથવી બરેલી બોલીઓ સાથે 81%–93% લેક્સિકલ સમાનતા ધરાવે છે, 67%–73% પલ્યા બરેલી અને 68%–79% પૌડી બરેલી સાથે.