ગુજરાતી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી શબ્દ ઘણાં સંદર્ભમાં વપરાય છે, જે નીચેનામાંનો એક અર્થ ધરાવી શકે છે: