વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/2016/04/20

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search


Cancar[ફેરફાર કરો]

અંગ્રેજી શીર્ષક. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૨૮, ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ (IST)

Cancar[ફેરફાર કરો]

અન્ય ભાષાનું મથાળું, માહિતીનો અભાવ યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૦૮:૩૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)

સભ્ય:Lala khan/મિશ્કીન કલમ[ફેરફાર કરો]

ખાલી પાનું યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૦૮:૪૦, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)

Shubham Engineering and Construction[ફેરફાર કરો]

સાફ પ્રચાર, અન્ય ભાષાનું મથાળુ અને લખાણ યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૦૮:૪૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)

Sunspot[ફેરફાર કરો]

અન્ય ભાષાનું મથાળુ, વિકિ અસંગત લખાણ યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૦૮:૪૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)

ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ[ફેરફાર કરો]

ભાંગફોડીયા પ્રવૃત્તિ યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૦૮:૫૮, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)

નવેસરથી લેખ બનાવતા હવે દૂર કરવાનીજરુર નથી.-યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૧૭:૫૨, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૬ (IST)